RSS Sitemap Afdrukken

Nieuwsbericht

11-10-2013

Stad Ieper feliciteert het OPCW met de Nobelprijs voor de Vrede

Deze morgen werd bekendgemaakt dat de Nobelprijs voor de Vrede 2013 naar het OPCW gaat.

The Organisation on the prohibition of Chemical Weapons is een autonome organisatie die met VN-mandaat controle uitoefent op de aanmaak, het stockeren en het verspreiden van Chemische wapens. Daarnaast is de organisatie belast met het ontmantelen van Chemische wapens. De organisatie werd in 1997 in het leven geroepen en is gehuisvest in Den Haag. De zaal waar de uitvoerende raad van de organisatie vergadert, kreeg de Naam “Ieperzaal” naar de stad Ieper. Op deze manier wordt het eerste gebruik van gas als massavernietigingswapen in de moderne oorlogsvoering in de onmiddellijke omgeving van Ieper permanent herdacht. Het OPCW neemt sinds 1998 elk jaar met een vertegenwoordiging deel aan de herdenking van Wapenstilstand in Ieper. In het najaar van 2012 organiseerde het OPCW drie studiebezoeken aan  het volledig vernieuwde In Flanders Fields Museum. Eén voor de ambassadeurs die deel uitmaken van de uitvoerende raad en twee voor een groot aantal van hun stafleden. De organisatie kwam de laatste tijd wat in de belangstelling met het internationale akkoord over de ontmanteling van het Chemische wapenarsenaal waarover de Syrische leider Assad beschikt.

De stad Ieper is ervan overtuigd dat het OPCW met haar wereldwijde inspanningen (controles op de Chemische industrie, het ontmantelen van wapens, de controle op wapenvoorraden teneinde deze te ontmantelen en het onderhandelen met de landen die nog niet zijn toegetreden tot het Chemische Wapen Verdrag) een bijzondere bijdrage levert aan de veiligheid en de vrede op onze aarde. Het OPCW is de Nobelprijs voor de Vrede meer dan waard. De stad Ieper wil de organisatie bij deze dan ook feliciteren.

Jan Durnez