RSS Sitemap Afdrukken

Over Jan


West-Vlaming in Brussel en Ieper

Jan Durnez (56) uit het West-Vlaamse Ieper legde op 13 juli 2009 zijn eed af als Vlaams parlementslid en werd nog dezelfde dag door de Vlaamse CD&V-fractie aangeduid als gemeenschapssenator.

 

Jan Durnez studeerde Latijn-Wiskunde aan het college van Ieper. Daarna behaalde hij een licentiaatsdiploma Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven. Hij is gevormd binnen het jeugdwerk (KSA, jeugdhuis, speelpleinwerking, jeugdraad).

 

In de voorbije jaren kreeg Jan veel kansen om de samenleving en de politiek van dichtbij te leren kennen. Samengevat: zes jaar jeugdwerk en onderwijs, bijna negen jaar schepen in Ieper, 10 jaar kabinetten in Brussel en de laatste 18 jaar voltijds provinciaal gedeputeerde in Brugge (sinds 2001 als eerste gedeputeerde). Na de Vlaamse verkiezingen van 2009 zette Jan Durnez een punt achter 25 jaar provincie: eerst zeven jaar provincieraadslid, daarna gedeputeerde. In 2013 keerde hij terug naar zijn stad Ieper, ditmaal als burgemeester. Gevolg van die lokale terugkeer was wel dat hij afscheid diende te nemen van de senaat.

 

De interne staatshervorming staat uitdrukkelijk in het Vlaamse regeerakkoord. Elk voorstel tot  federale institutionele hervorming zal ook getoetst moeten worden aan deze interne hervorming en de opties die het Vlaams parlement wenst te nemen. Dit opvolgen en het stimuleren van de federale inspanningen voor grensoverschrijdende samenwerkingen (o.a. de EGTS-rechtspersonen, Europese Grensoverschrijdende Territoriale Samenwerking, zoals Rijsel-Doornik-Kortrijk en Flandre-Dunkerque-côte d’Opale) is een kolfje naar de hand van Jan Durnez.

 

Als eerste gedeputeerde en als gewezen voorzitter van de VVP (Vereniging Vlaamse Provincies) volgde Jan Durnez de bestuurlijke veranderingen vanuit de eerste linie. Hij is covoorzitter van de Frans-Belgische EGTS Flandre/West-Vlaanderen en bestuurder van VLEVA (het Vlaams Europees Verbindingsagentschap).
Als gemeenschapssenator wou de West-Vlaming dit voortzetten en bijdragen tot goede oplossingen en besturen die sterker worden. En die weten samen te werken, ook over allerlei grenzen heen.

 

Vanaf 2015 is Jan Durnez ook afgevaardigde namens het Vlaams parlement in het Comité van de Regio's.

 

Uitgebreid CV

Jan Durnez