RSS Sitemap Afdrukken

Nieuwsbericht

12-07-2012

Senaatscommissie Binnenlandse Zaken keurt wetsvoorstel over hoger onderwijs goed

In de senaatscommissie Binnenlandse Zaken werd op 12 juli een wetsvoorstel goedgekeurd dat de gemeenschappen moet toelaten hun hoger onderwijs volledig zelf te organiseren.

 

Hoewel de staatshervorming van 1988 de bevoegdheid onderwijs overdroeg aan de gemeenschappen, blijft het federale niveau tot op heden verantwoordelijk voor de leerplicht, de onderwijspensioenen en het uitreiken van de diploma's.

 

Door de internationale ontwikkelingen in het onderwijs, zoals de invoering van de bamastructuur, de Bologna-akkoorden en het Europees kwalificatiekader, drong een wijziging van de federale wetgeving zich op. Dit kwam aan het licht bij de recente goedkeuring van het decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten, waarna een wetsvoorstel in de Senaat werd ingediend. Zo wordt de minimale duur van de opleidingen vervangen door een indeling in vier niveaus (kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs), gekoppeld aan acht kwalificatieniveaus, waarvan het hoogste doctor is.

 

CD&V-gemeenschapssenator Jan Durnez, die mede-indiener is, lichtte het wetsvoorstel tijdens de commissievergadering toe: "Om de gemeenschappen de ruimte te geven om hun hoger onderwijs volledig zelf te kunnen organiseren voert het goedgekeurde wetsvoorstel een aantal noodzakelijke technische aanpassingen door in de wetten van 31 december 1949 en van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs". Verder zijn de aangebrachte wijzigingen ook noodzakelijk om onze wetten af te stemmen op de huidige Europese regelgeving. "Ten slotte was deze wetswijziging ook nodig om het nieuwe Vlaamse decreet omtrent de aanpassing van het hoger onderwijs in werking te kunnen laten treden", aldus nog senator Durnez.

 

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk ondertekend door de senatoren van de federale en Vlaamse meerderheid, met aan Vlaamse zijde allen gemeenschapssenatoren. Als Vlaams parlementslid en senator voor CD&V benadrukt Jan Durnez het nut van gemeenschapssenatoren in deze materie: "In een dossier als dit, dat zich gedeeltelijk op federaal als op gemeenschapsniveau bevindt, kunnen we als gemeenschapssenatoren onze brugfunctie tussen de verschillende parlementen optimaal laten spelen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze taak tot een goed einde hebben kunnen brengen."

Jan Durnez