RSS Sitemap Afdrukken

Nieuwsbericht

25-06-2013

Minister Crevits overlegt met de Westhoekburgemeesters over de vernieuwing van de N8 Ieper-Veurne

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vanochtend met de burgemeesters van Ieper, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Veurne vergaderd over de vernieuwing van de N8 Ieper-Veurne. De N8 wordt vernieuwd en er wordt voorzien in twee omleidingswegen rond Woesten, Elverdinge, Brielen en rond Hoogstade. Door de definitieve goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt ook de doortrekking van de autosnelweg A 19 van Ieper tot Veurne ook definitief verlaten.

Minister Crevits en de vijf burgemeesters hebben vanochtend van de bevoegde diensten en het studiebureau uitleg gekregen over het voorliggende tracé voor de gewestweg tussen Ieper en Veurne. De bedoeling is om de N8 verkeersveiliger te maken en de doorstroming van het verkeer vlotter te laten verlopen. Er komen vrijliggende fietspaden, lichtengeregelde kruispunten, beurtelings een derde rijstrook, pechhavens, ventwegen op maat en nieuwe haltes voor openbaar vervoer. De ingrepen zullen kwalitatief en duurzaam gebeuren. De project MER (milieueffectenrapport) is ingediend en de verwachting is dat die deze zomer wordt goedgekeurd. Voor elke stap is er overleg gebeurd met de verschillende gemeenten.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer kan nu starten met de praktische uitwerking van de plannen voor de vernieuwing van de N8. De bedoeling is volgend jaar met de eerste fase in Veurne te beginnen. De keuze voor die kant heeft te maken met de herdenking van WO 1 waar Ieper centraal staat. Volgend jaar zal ook de fietstunnel onder de Ieperse Noorderring ter hoogte van de Briekestraat aangelegd worden. Voor de omleidingswegen wordt de mogelijkheid om ze te realiseren via een PPS-formule (publiek-private samenwerking) bekeken.

Jan Durnez